Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

WSTĄP DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
PROWADZI NABÓR OCHOTNIKÓW (KOBIET I MĘŻCZYZN)
DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
DO BATALIONIU OT W DĘBICY I BATALIONU OT W SANOKU

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE ŻOŁNIERZY TSW ROZPOCZNIE SIĘ:

  • od 10-25.03.2018 r. - w wymiarze 16 dni dla osób bez przeszkolenia wojskowego;
  • od 18-25.03.2018 r. - w wymiarze 8 dni dla żołnierzy rezerwy.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do terytorialnej służby wojskowej proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, ul. Kościuszki 24 w godzinach pracy: poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30 celem złożenia wniosku wraz z załącznikami.


Więcej informacji na temat terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia można uzyskać zgłaszając się osobiście do WKU lub pod numerami telefonów: 261 156 720, 261 156 721, 261 156 723, 261 156 724, 261 156 734.


Zostań żołnierzem 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej


NIE WAHAJ SIĘ - ZRÓB PIERWSZY KROK - JUŻ DZIŚ ZŁÓŻ WNIOSEK !

TRWA NABÓR KANDYDATÓW ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO

do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu

na szkolenie na potrzeby

WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

Termin szkolenia: 2018 r.

Termin składania wniosków 15.11.2017 r.

Limit miejsc: 50

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie SP WL

oraz w Wojskowej Komendzie Komendzie Uzupełnień w Jaśle

WZÓR WNIOSKU

film: własność MON

Dołącz do Batalionu Reprezentacyjnego WP w Warszawie


WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle administruje obszarem o powierzchni około 2300 km2 położonym w płd. - zach. części województwa podkarpackiego. W skład terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień wchodzą:

  • 3 - Urzędy Miast,
  • 5 - Urzędów Miast i Gmin
  • 18 - Urzędów Gmin.

własność WKU w Jaśle

własność WKU w Jaśle

ADRES:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle
ul. Kościuszki 24
38 – 200 Jasło
Podkarpacie, Polska
e-mail: wkujaslo@ron.mil.pl

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.30 - 18.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30


własność MON

Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla rodziców, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych żołnierzy.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle zwraca się z prośbą o kontakt, do rodziców, których co najmniej troje dzieci pełniło (pełni) służbę wojskową, a nie byli dotychczas uhonorowani przez Ministra Obrony Narodowej medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie tego faktu do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle. ul. Kościuszki 24, e-mail wkujaslo@ron.mil.pl lub pod numerami telefonu:

  • 13 4462506 wew. 9721, 9723, 9724.
  • numer bezpośredni 261156723, 261156721, 261156724.


UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, iż powstała nowa strona internetowa obywatel.gov.pl dotycząca komunikacji pisemnej i rozpatrywania sygnałów obywatelskich.

Strona główna: https://obywatel.gov.pl/

Zakładka służba wojskowa: https://obywatel.gov.pl/sluzba-wojskowa/


OBOWIĄZEK ŻOŁNIERZA REZERWY

Art. 53.
1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.
2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
1) nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
2) zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby - są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu. Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).
3. Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.
5. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.
6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle podlega bezpośrednio Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Rzeszowie.
Strona internetowa WSzW

własność 

MON

ePUAP

Informujemy, iż udostępnione zostały nowe usługi na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. >>Więcej...<<


własność MON


Zachęcamy do obejrzenia najnowszego spotu promującego Narodowe Siły Rezerwowe

własność MON