Strona Główna BIP Strona Główna
Organizacje pozarządowe
 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
ul. Wawrzyniaka 5
70-393 Szczecin
tel. 501 164 947
tel. 609 176 976
http://www.stowarzyszenierannych.pl
e-mail: zarzad@stowarzyszenierannych.pl

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Al. Niepodległości 141
02-570 Warszawa
tel. 22 684 24 56
e-mail: skmponz@wp.mil.pl