Strona Główna BIP Strona Główna
Pomoc psychologiczna
 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

NOWY SĄCZ
PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY

działający:
w Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Nowym Sączu
ul. Czarnieckiego 13 (budynek WKU)
z a p r a s z a

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
godz. 8.30 - 14.30

po uprzednim umówieniu telefonicznym:
CA MON 261 138 708, tel. 18 4437755 w. 708, CA MON 261 138 707, tel. 18 4437755 w. 707.

POMOC PSYCHOLOGICZNA ŚWIADCZONA
W PSYCHOLOGICZNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM JEST – BEZPŁATNA


OFERTA SKIEROWANA JEST DO:

 • weteranów – żołnierzy;
 • weteranów poszkodowanych – żołnierzy;
 • uczestników misji poza granicami państwa;
 • żołnierzy zawodowych;
 • żołnierzy rezerwy;
 • żołnierzy w służbie czynnej (służba przygotowawcza, NSR);
 • pracowników wojska;
 • emerytów, rencistów wojskowych;
 • najbliższych członków rodzin w/w.
ZAKRES POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ OBEJMUJE:
 • diagnozę psychologiczną;
 • konsultację;
 • poradę;
 • doradztwo zawodowe;
 • interwencję kryzysową;
 • terapię krótkoterminową.
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ UDZIELAJĄ PSYCHOLOGOWIE:
 • mgr Ewa GONTLACH
 • mgr Anna BARNAŚ
Podstawa prawna:

 • Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 444/MON z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych RP;
 • Zasady organizacji i funkcjonowania profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych RP z dnia 20 lipca 2010r.;
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1791).