Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

KONTAKT

Informacje dotyczące systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska i weteranach można uzyskać w:

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jaśle
ul. T. Kościuszki 24
38-200 Jasło
Tel. (13) 44 625 06 wew. 9733, CA MON 261 156 733

http://www.jaslo.wku.wp.mil.pl
Pani Joanna FILUS - tel. 261 156 733, CA MON 261 156 733

Informacje w sprawie możliwości uzyskania zaświadczenia stanowiącego podstawę ubiegania się o status weterana, weterana poszkodowanego można uzyskać pod w/w numerami telefonu.

Żołnierze w stanie spoczynku którzy ukończyli 80 r. ż. oraz pracownicy cywilni wojska składają wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej do:

CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO
im. mjr Bolesława Waligóry
ul. Wileńska 14
56 – 400 OLEŚNICA
261 665 755

Dodatkowo informacje można uzyskać na profilach:
Facebook: www.facebok.com/weterani
Twitter: weteran_pl

Informacje w zakresie przysługujących świadczeń opieki zdrowotnej weteranom poszkodowanym można uzyskać w:

Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia
ul. Królewska 1
00 - 909 Warszawa tel. 22 6 873 243, CA MON 261 873 243
e-mail: iwsz.weterani@wp.mil.pl

TELEFON ZAUFANIA DLA WETERANÓW PKW I ICH RODZIN W KLINICE PSYCHIATRII I STRESU BOJOWEGO:
(22) 6 817 233 od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00.

Konsultant do Spraw Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02 - 390 Warszawa
tel. 22 572 62 75
fax nr: 22 572 63 47 lub 22 572 63 20
Informacje o konsultantach