Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia żołnierzy rez
 

SPRAWDŹ SIĘ JAKO ŻOŁNIERZ

Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi nabór ochotników do odbycia krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych począwszy od IV kwartału 2013 roku. W trakcie ćwiczeń szkoleni zostaną zapoznani z najnowszym sprzętem i uzbrojeniem będącym na wyposażeniu jednostek wojskowych oraz zmianami jakie w ostatnim okresie dokonały się w Siłach Zbrojnych RP. Będzie to okazja, aby przypomnieć sobie podstawowe umiejętności żołnierza i obsługi sprzętu uzbrojenia. Ćwiczenia wojskowe mogą dostarczyć ciekawych wyzwań i nowych doświadczeń. Odbyte w pełnym wymiarze i w sposób nienaganny z pewnością otworzą możliwość wstąpienia do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) oraz zawodowej służby wojskowej. Odbycie ich otwiera również możliwość awansu, a także podwyższenia swoich kwalifikacji. Uczestniczący w ćwiczeniach wojskowych żołnierze rezerwy otrzymują uposażenie, umundurowanie oraz korzystają z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. Mogą też ubiegać się o świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, który mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia urlopu bezpłatnego na czas trwania ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń żołnierze rezerwy są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto, przysługuje zwrot kosztów dojazdu środkami publicznego transportu zbiorowego do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca pobytu stałego. W przypadku pytań proszę o osobisty kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Jaśle, ul. Kościuszki 24 . Wszelkich informacji można zasięgnąć również pod numerem telefonu: 261 156 715.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA JEDEN DZIEŃ ĆWICZEŃ ŻOŁNIERZY REZERWY

określone w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017r., poz. 171)

Lp. Stopień wojskowy

Kwota w złotych wypłacanych

„na rękę”

1. podpułkownik (komandor porucznik) 188,80
2. major (komandor podporucznik) 163,20
3. kapitan (kapitan marynarki) 144,00
4. porucznik (porucznik marynarki) 136,00
5. podporucznik (podporucznik marynarki) 134,40
6. starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 126,40
7. starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 123,20
8. chorąży (chorąży marynarki) 118,40
9. młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 115,20
10. starszy sierżant (starszy bosman) 112,00
11. sierżant (bosman) 110,40
12. plutonowy (bosmanmat) 107,20
13. starszy kapral (starszy mat) 105,60
14. kapral (mat) 104,00
15. starszy szeregowy (starszy marynarz) 94,40
16. szeregowy (marynarz) 91,20