Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 


Własność MON

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

Na kursy oficerskie można powoływać:

 • żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową (zasadniczą służbę wojskowa, krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe studentów, długotrwale przeszkolenie wojskowe absolwentów wyższych uczelni cywilnych, służbę przygotowawczą);
 • podstawowym kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 • kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej A;
 • złożyli wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym;
 • na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.
Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot różnicy kosztów za utracone zarobki (zarobki pomniejszone o koszt uposażenia).

Na kursy doskonalenia organizowane w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie kieruje się żołnierzy rezerwy - ochotników (dowódca batalionu, oficer sztabu batalionu) z doświadczeniem wojskowym (byłych żołnierzy zawodowych) w stopniach wojskowych:
 • por. rez.;
 • kpt. rez.;
 • mjr rez.;
 • ppłk rez.
w wieku do 50 lat.

Będzie to możliwość podniesienia kwalifikacji wojskowych oraz:
 • uzyskania dodatkowych środków finansowych (przez 3 miesiące);
 • awansowanie na kolejny, wyższy stopień wojskowy.
W terminie 21.08 - 17.11.2017r. (89 dni) w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbędą się kursy oficerskie w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej.

Informacje o kursach można uzyskać pod nr tel. 261 156 715.

 


WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy, jeżeli:

 • odbyli: zwodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym,w którym mają być szkoleni na kursie;
 • kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej A;
 • złożyli wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym.
Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot różnicy kosztów za utracone zarobki (zarobki pomniejszone o koszt uposażenia).

Informacje o kursach można uzyskać pod nr tel. 261 156 715.