Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja Wojskowa 2017
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1657), w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

 

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się   na dzień 13 stycznia 2017 r.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

 

1. Mężczyźni urodzeni w 1998 r.;

 

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 

3. Osoby urodzone w latach 1996–1997 r., które:

 

a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 

4.  Kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej Dz. U. z 2010 r., Nr 54, poz. 321);

 

5.  Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

 

  W okresie trwania kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU w Jaśle, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 8/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r. oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskiej, a także ustalenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, funkcjonować będą 3 powiatowe komisje lekarskie:

 

·         Powiatowa Komisja Lekarska w Jaśle;

·         Powiatowa Komisja Lekarska w Krośnie;

·         Powiatowa Komisja Lekarska w Strzyżowie.

 

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA W JAŚLE

z siedzibą w budynku Domu Kultury „KOLEJARZ”
 przy ul. Kościuszki 30

Przewodniczący: lek. med. Krzysztof FUDALEJ

Termin trwania kwalifikacji wojskowej: od 2 lutego do 23 marca 2017 r.

Zasięg działania: powiat jasielski

Data stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Mężczyźni

Kobiety

Krempna

2 lutego

23 marca

Brzyska

3 i 7 lutego

23 marca

Jasło-miasto

8,10,13,14,15,17 i 20 lutego

23 marca

Jasło-gmina

21, 22, 24 i 27 lutego

23 marca

Kołaczyce

28 lutego i 1 marca

23 marca

Nowy Żmigród

2, 3 i 6 marca

23 marca

Osiek Jasielski

7 i 8 marca

23 marca

Dębowiec

9 i 10 marca

23 marca

Skołyszyn

14, 16 i 17 marca

23 marca

Tarnowiec

20, 21 i 22 marca

23 marca

Dodatkowe dni pracy

-

-

 

 

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA W KROŚNIE

z siedzibą w budynku Zespołu Placówek Oświatowych
 przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a

Przewodniczący: lek. med. Władysław TLAŁKA

Termin trwania kwalifikacji wojskowej: od 6 lutego do 3 kwietnia 2017 r.

Zasięg działania: miasto Krosno na prawach powiatu i powiat krośnieński

Data stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Mężczyźni

Kobiety

Krosno

6-10, 13-17 i 20 lutego

3 kwietnia

Chorkówka

21-23 lutego

3 kwietnia

Dukla

24 i 27-28 lutego

3 kwietnia

Iwonicz Zdrój

1-3 i 6 marca

3 kwietnia

Jaśliska

7 marca

3 kwietnia

Jedlicze

8-10 marca

3 kwietnia

Korczyna

13-15 marca

3 kwietnia

Krościenko Wyżne

16-17 marca

3 kwietnia

Miejsce Piastowe

20-23 marca

3 kwietnia

Rymanów

24 i 27-29 marca

3 kwietnia

Wojaszówka

30-31 marca

3 kwietnia

Dodatkowe dni pracy

-

-

 

 

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA W STRZYŻOWIE

z siedzibą w budynku Domu Kultury „SOKÓŁ”
 przy ul. Mostowej 2

Przewodniczący: lek. med. Adam BIERYŁO

Termin trwania kwalifikacji wojskowej: od 2 lutego do 23 lutego 2017 r.

Zasięg działania: powiat strzyżowski

Data stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Mężczyźni

Kobiety

Czudec

2-3 i 6 lutego

23 lutego

Frysztak

7-9 lutego

23 lutego

Niebylec

10 i 13 lutego

23 lutego

Strzyżów

14-17 i 20 lutego

23 lutego

Wiśniowa

21-22 lutego

23 lutego

Dodatkowe dni pracy

-

-