Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja Wojskowa 2018
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254), od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 15 stycznia 2018 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1997–1998 r., które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej Dz. U. z 2017 r., poz. 944);

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W okresie trwania kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU w Jaśle, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 16/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podkarpackiego w 2018 r. oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskiej, a także ustalenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, funkcjonować będą 3 powiatowe komisje lekarskie:

 

  • Powiatowa Komisja Lekarska w Jaśle;

  • Powiatowa Komisja Lekarska w Krośnie;

  • Powiatowa Komisja Lekarska w Strzyżowie.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA W JAŚLE

z siedzibą w budynku Domu Kultury „KOLEJARZ”
przy ul. Kościuszki 30

Przewodniczący: lek. med. Krzysztof FUDALEJ

Termin trwania kwalifikacji wojskowej: od 5 lutego do 26 marca 2018 r.

Zasięg działania: powiat jasielski

Data stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Mężczyźni

Kobiety

Jasło-miasto

5, 6, 7, 8, 12, i 13 lutego

26 marca

Brzyska

14 i 15 lutego

26 marca

Jasło-gmina

19, 20, 21, 22, 26 lutego

26 marca

Nowy Żmigród

27 i 28 lutego

26 marca

Skołyszyn

1 i 5 marca

26 marca

Kołaczyce

6, 7 i 8 marca

26 marca

Tarnowiec

12, 13 i 14 marca

26 marca

Dębowiec

15 i 19 marca

26 marca

Osiek Jasielski

20 i 21 marca

26 marca

Krempna

22 marca

26 marca

Dodatkowe dni pracy

-

-

 

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA W KROŚNIE

z siedzibą w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego

przy ul. Czajkowskiego 49

Przewodniczący: lek. med. Władysław TLAŁKA

Termin trwania kwalifikacji wojskowej: od 12 lutego do 19 kwietnia 2018 r.

Zasięg działania: miasto Krosno na prawach powiatu i powiat krośnieński

Data stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Mężczyźni

Kobiety

Krosno

12-16, 19-23 i 26 lutego

18 kwietnia

Chorkówka

27, 28 lutego i 1, 2 marca

18 kwietnia

Dukla

5, 6 i 7 marca

18 kwietnia

Iwonicz Zdrój

8, 9, 12 i 13 marca

18 kwietnia

Jaśliska

14 marca

19 kwietnia

Jedlicze

15, 16 i 19 marca

19 kwietnia

Korczyna

20, 21 i 22 marca

19 kwietnia

Krościenko Wyżne

23 i 26 marca

19 kwietnia

Miejsce Piastowe

27 marca 4, 5, 6 i 9 kwietnia

19 kwietnia

Rymanów

10, 11, 12 i 13 kwietnia

19 kwietnia

Wojaszówka

16 i 17 kwietnia

19 kwietnia

Dodatkowe dni pracy

-

-

 

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA W STRZYŻOWIE

z siedzibą w budynku Domu Kultury „SOKÓŁ”
przy ul. Mostowej 2

Przewodniczący: lek. med. Adam BIERYŁO

Termin trwania kwalifikacji wojskowej: od 5 lutego do 23 lutego 2018 r.

Zasięg działania: powiat strzyżowski

Data stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Mężczyźni

Kobiety

Czudec

5 i 6 lutego

23 lutego

Frysztak

7, 8 i 9 lutego

23 lutego

Niebylec

12 i 13 lutego

23 lutego

Strzyżów

14, 15, 16, 19 i 20 lutego

23 lutego

Wiśniowa

21 i 22 lutego

23 lutego

Dodatkowe dni pracy

-

-