Strona Główna BIP Strona Główna
SŁUŻBA OKRESOWA
 

SŁUŻBA OKRESOWA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle prowadzi nabór ochotników do pełnienia okresowej służby wojskowej.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 poz. 1534 z późn. zm.) okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Do okresowej służby wojskowej mogą być powołani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz pozostali żołnierze rezerwy, którzy złożyli wnioski o powołanie do tej służby.

Pobierz WNIOSEK

Pobierz KWESTIONARIUSZ

Informacje dotyczące służby okresowej można uzyskać pod numerem telefonu 261 156 721.