Strona Główna BIP Strona Główna
Odznaka pamiątkowa WKU w Jaśle
 
2012-08-27 10:18:21
Uhonorowani Odznaką pamiątkową WKU cd.
od lewej: mjr Krzysztof KOWAL, Senator RP Alicja ZAJĄC, w imieniu Posła RP Bogdana RZOŃCY - Mateusz LECHWAR, Wójt Gminy Jasło - Stanisław PANKIEWICZ, Burmistrz Jasła Andrzej CZERNECKI, ppłk Andrzej NYKIELwięcej >>>
2012-08-27 10:17:41
Uhonorowani Odznaką pamiątkową WKU
Od lewej: mjr Krzysztof KOWAL, ppłk w st. spocz. Stanisław WRÓBEL, ppłk rez. Jan ABRAM, ppłk rez. Kazimierz CHORĄŻAK, ppłk Andrzej NYKIELwięcej >>>