Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 

 

fot. pobrane ze strony WSzW Rzeszów

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle

 

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl/

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle:

 

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
 • Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • *.doc, *.docx, *.rtf
  • *.xls, *.xlsx
  • *.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif
  • *.pdf
  • *.zip
Dostępne formularze pism dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle: 

 

 

Dokument w formie elektronicznej można także doręczyć do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle na następujących informatycznych nośnikach danych:

 

 

 • Płyta CD,
 • Płyta DVD,
 • Pamięć USB.

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Pomoc przy konfiguracji przeglądarki do obsługi formularzy