Strona Główna BIP Strona Główna
KADRA KIEROWNICZA
 

ppłk Andrzej NYKIEL mjr Krzysztof KOWAL

Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Andrzej NYKIEL

Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
mjr Krzysztof KOWAL

Szef Wydziału
mjr Wiesław WOJDYŁA