Strona Główna BIP Strona Główna
Dane Adresowe
 

Dane adresowe:

ADRES:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle
ul. Kościuszki 24
38 - 200 Jasło
woj. podkarpackie


TELEFONY:

Punkt Informacyjny /CENTRALA/: 13 446 2506
Wojskowy Komendant Uzupełnień: 261 156 700
Szef wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień: 261 156 701
Szef wydziału: 261 156 734

Fax: 261 156 709, 13 446 2506 wew. 9709
MON: 261 156 766


E-mail:

E-mail WKU: wkujaslo@ron.mil.pl
E-mail Wydziału Rekrutacji: wkujaslo.wrek@ron.mil.pl

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Prosimy o wysyłanie korespondencji na właściwe adresy poczty elektronicznej


DOJAZD:

własność WKU w Jaśle


WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W RZESZOWIE

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
przyjmuje interesantów w sprawach skarg,
wniosków i petycji w każdy poniedziałek
w godz. 14:00 - 16:00 w Rzeszowie, ul. Lwowska 4

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg
i wniosków Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje:

- osoby cywilne - w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00, a w przypadku,
gdy jest dniem wolnym od pracy - dnia następnego w tym samym czasie;

- żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy.


WOJSKOWE KOMENDY UZUPEŁNIEŃ Z TERENU PODKARPACIA:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


ADMINISTRATOR STRONY:

Pan Marcin SŁOWAKIEWICZ: 261 156 705