Strona Główna BIP Strona Główna
AKTY PRAWNE
 


Akty prawne
Do pobrania


 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
  >> Pobierz <<

 2. Ustawa z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017r. poz. 209)
  >> Pobierz <<


 3. Ustawa z 28.11.2003r. o służbie zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1811)
  >> Pobierz <<


 4. Ustawa z dnia 11.09.2003r. o slużbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016r. poz. 1726.)
  >> Pobierz <<


 5. Ustawa z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2016r. poz. 1534 z późn. zm.)
  >> Pobierz <<


 6. Ustawa z dnia 21.11.2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1345 z późn. zm.)
  >> Pobierz <<