Strona Główna BIP Strona Główna
Ośrodek Szkolenia Jednostki Wojskowej Komandosów Lubliniec
 

O powołanie „z cywila” do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Informacje o procesie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia (www.commando.mil.pl) w Jednostce Wojskowej Komandosów.

Proces rekrutacji rozpoczyna się po wypełnieniu ankiety oraz wniosku, którą można uzyskać ze strony internetowej www.commando.mil.pl w zakładce REKRUTACJA.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW:

  • niekaralny sądownie,
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • zdolność fizyczna i psychiczna do zawodowej służby wojskowej
  • wiek co najmniej 18 lat,
  • ukończone gimnazjum (w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik),
  • dodatkowo punktowane umiejętności: znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia.

Termin  składania wniosków na II szkolenie w JWK Lubliniec do 02.10.2017r.

Limit miejsc – 30

Termin egzaminów to październik – listopad 2017r., termin rozpoczęcia szkolenia 2018 r. (czas trwania 6 miesięcy). Egzaminy w JWK Lublińcu.

Podczas szkolenia elew otrzymuje 640,00 zł. uposażenia netto (miesięcznie na rękę).

Po pozytywnym ukończeniu 6 miesięcznego szkolenia absolwent zostaje wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.

 

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
DO OŚRODKA SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

MĘŻCZYŹNI

Lp.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Marszobieg
na 3000 m.

SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA
Skłony tułowia
w przód
w czasie 2 min

SIŁA MIĘŚNI RAMION
Podciągniecie się na drążku wysokim

SZYBKOŚĆ
I ZWINNOŚĆ
Bieg wahadłowy 10x10m

 

Czas próby /sek./

Punkty

Ilość

Punkty

Ilość

Punkty

Czas próby /sek./

Punkty

1.

14.20

1

60

1

7

1

31.2

1

2.

14.00

2

62

2

8

2

31.0

2

3.

13.30

3

63

3

9

3

30.8

3

4.

13.20

4

64

4

10

4

30.6

4

5.

13.10

5

65

5

11

5

30.4

5

6.

13.00

6

66

6

12

6

30.2

6

7.

12.50

7

67

7

13

7

30.0

7

8.

12.30

8

68

8

14

8

29.7

8

9.

12.20

9

69

9

15

9

29.4

9

10.

12.10

10

70

10

16

10

29.2

10

 

KOBIETY

 

Lp.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Marszobieg
na 1000 m.

SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA
Skłony tułowia
w przód
w czasie 2 min

SIŁA MIĘŚNI RAMION
Uginanie i prostowanie
ramion w podporze
leżąc przodem na ławczce

SZYBKOŚĆ
I ZWINNOŚĆ
Bieg zygzakiem (koperta)

 

Czas próby /sek./

Punkty

Ilość

Punkty

Ilość

Punkty

Czas próby /sek./

Punkty

1.

5.15

1

38

1

30

1

27.5

1

2.

5.08

2

40

2

31

2

27.4

2

3.

5.00

3

41

3

32

3

27.2

3

4.

4.50

4

42

4

33

4

27.0

4

5.

4.40

5

43

5

34

5

26.8

5

6.

4.30

6

44

6

35

6

26.5

6

7.

4.20

7

45

7

36

7

26.3

7

8.

4.10

8

46

8

37

8

26.0

8

9.

4.05

9

47

9

38

9

25.8

9

10.

4.00

10

48

10

39

10

25.5

10

 

PUNKTACJA ZA UZYSKANĄ OCENĘ ŚREDNIĄ ZE SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Konkurencja

Punktacja

Wytrzymałość

Max. 10 pkt

Siła mięśni brzucha

Max. 10 pkt

Siła mięśni ramion

Max. 10 pkt

Szybkość i zwinność

Max. 10 pkt.

Pływanie na 50 m

ZALICZENIE

Średnia z 4 konkurencji liczona do postępowania rekrutacyjnego

Max. 10 pkt

Uwagi

Sprawdzian uznaje się za nie zaliczony w sytuacji gdy:
kandydat uzyska 0 punktów z ćwiczenia, nie zaliczy pływania lub uzyska średnią liczbę punktów mniejszą niż 6 (z wszystkich ćwiczeń)