Strona Główna BIP Strona Główna
Studia Wojskowe Stacjonarne
 

W 2017 ROKU NABÓR KANDYDATÓW NA PIERWSZY ROK STACJONARNYCH STUDIÓW WOJSKOWYCH PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Lp.

Kierunek studiów

Limit miejsc

1.

Inżynieria bezpieczeństwa

60

2.

Dowodzenie (zarządzanie)

273

OGÓŁEM

333

 

Zestawienie uzupełniające do rozporządzenia MON podziału limitu miejsc na korpusy osobowe / grupy osobowe w roku akademickim 2017/2018

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc

1

Wojsk Lądowych

pancerno-zmechanizowana / specjalność zmechanizowana

pancerno-zmechanizowana / specjalność pancerna

 

103

aeromobilna

20

rakietowa i artylerii / artyleria lufowa

rakietowa i artylerii / artyleria rakietowa

50

2

Rozpoznania i Walki Elektronicznej

rozpoznania ogólnego

30

3

Przeciwlotniczy

artylerii przeciwlotniczej

20

4

Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

rozpoznania i likwidacji skażeń

10

5

Logistyki

ogólnologistyczna materiałowa

40

 

6

 

Inżynierii Wojskowej

saperska

30

przeprawowa

15

drogowo-mostowa

15

 

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;    

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w Dęblinie

Lp.

Kierunek studiów

Limit miejsc

1.

Logistyka

13

2.

Lotnictwo i kosmonautyka

87

3.

Nawigacja

22

OGÓŁEM

122

 

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Lp.

Kierunek studiów

Limit miejsc

1.

Informatyka

20

2.

Mechanika i budowa maszyn

20

3.

Mechatronika

20

4.

Nawigacja

28

5.

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

12

OGÓŁEM

100

 

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Lp.

Kierunek studiów

Limit miejsc

1.

Budownictwo

27

2.

Chemia

17

3.

Elektronika i telekomunikacja

201

4.

Geodezja i kartografia

40

5.

Informatyka

75

6.

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

55

7.

Logistyka

35

8.

Lotnictwo i kosmonautyka

50

9.

Mechanika i budowa maszyn

18

10.

Mechatronika

77

OGÓŁEM

595

 

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi¹/

Lp.

Kierunek studiów

Limit miejsc²/

1.

Lekarski

90

OGÓŁEM

90

¹/ składanie wniosków do 15 maja 2017r.                                                                                                                         

²/ w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

 

Na I rok stacjonarnych studiów wojskowych może ubiegać się osoba: 

 • niekaralna sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • mająca ukończone 18 lat;
 • posiadająca wykształcenie średnie z maturą.

Osoby zainteresowane składają wnioski o powołanie do służby kandydackiej do Rektora-Komendanta danej uczelni do 31 marca 2017 r. Do wniosku dołącza się:

 • świadectwo;
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • zdjęcie;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Podstawa Prawna: