Strona Główna BIP Strona Główna
Adresy Szkół Wojskowych
 

Osoby kształcące się w szkołach wojskowych są kandydatami na żołnierzy zawodowych i pełnią służbę kandydacką. Służbę kandydacką można pełnić w uczelniach wojskowych (kandydat na oficera) lub szkołach podoficerskich (kandydat na podoficera). 

AKADEMIE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE 

1. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
tel. (22)681-40-00
www.akademia.mil.pl


2. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
- dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie z maturą
ul. gen .S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. (22)683-79-38, 683-79-39
www.wat.edu.pl

3. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
- dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie z maturą
ul. Jana Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel. (58)626-27-35
www.amw.gdynia.pl

4. Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu
- dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie z maturą                  
- dla absolwentów uczelni cywilnych (Studium Oficerskie)
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel. (71)765-81-51, 765-85-76
www.awl.edu.pl

5. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
- dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie z maturą
- dla absolwentów uczelni cywilnych (Studium Oficerskie)
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
tel. (81)551-77-33
www.wsosp.pl

SZKOŁY PODOFICERSKIE

1. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
- dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych posiadających wykształcenie średnie
- dla kandydatów z cywila w grupie orkiestr i zespołów estradowych posiadających wykształcenie średnie oraz świadectwo ukończenia szkoły muzycznej drugiego (II) stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym
ul. Bukowska 34
61-716 Poznań
tel. (61)857-53-60
www.spwl.wp.mil.pl

2. Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
- dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych posiadających wykształcenie średnie
ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5
08-521 Dęblin
tel. (81)551-97-36,551-97-73
www.spsp.wp.mil.pl

3. Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

- dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych posiadających wykształcenie średnie

Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. (59)81-51-531
www.spmw.wp.mil.pl