Strona Główna BIP Strona Główna
5) REDAKCJA BIP
 

REDAKCJA BIP

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jaśle:
Dorota Kuźma

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle
ul. Kościuszki 24
38-200 Jasło

telefon: 26 115-67-04
faks: 26 115-67-09
e-mail: wkujaslo@ron.mil.pl