Strona Główna BIP Strona Główna
Praca w WKU
 


NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Informacje ogólne:

Osoby zatrudnione w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jaśle są pracownikami korpusu służby cywilnej. Kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej wyłania się w drodze naboru organizowanego przez dyrektora generalnego urzędu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1345 z późn. zm.). Dyrektor generalny urzędu ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczanie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w administracji publicznej publikowane są w formie elektronicznej w zakładce Służba Cywilna na stronie: www.nabory.kprm.gov.pl

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą nabór na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny. Ofertę pracy należy każdorazowo składać na adres podany w ogłoszeniu o naborze. Kandydat składający swoją aplikację musi spełniać wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu, wymagania pożądane nie są obligatoryjne.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą w służbie cywilnej, przyjmowanie aplikacji możliwe jest po opublikowaniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy.

Aktualne ogłoszenia

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle w chwili obecnej nie prowadzi naboru na wolne stanowiska pracy – brak ofert pracy.

WYNIKI NABORÓW >> Więcej <<