Strona Główna BIP Strona Główna
1) INFORMACJE O URZĘDZIE
 


INFORMACJE O URZĘDZIE

Status prawny

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle jest terenowymi organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej - zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 poz. 1534 z późn. zm.), który funkcjonuje w oparciu o § 3 ust. 9 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2017r. poz. 626).

Struktura organizacyjna

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą wydziały:
1) planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;
2) rekrutacji.

Kierownictwo:

ppłk Andrzej NYKIEL mjr Krzysztof KOWAL

Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Andrzej NYKIEL

Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
mjr Krzysztof KOWAL

Szef Wydziału
mjr Wiesław WOJDYŁA

fot. własność WKU