Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ PROWADZI

NABÓR OCHOTNIKÓW SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA W KORPUSIE OFICERÓW

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2017.

(OD 10.01.2017 - 07.07.2017)

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY TĄ OFERTĄ SŁUŻBY

ZGŁOŚ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ DO

WKU W JAŚLE, UL. KOŚCIUSZKI 24

W GODZ. 8.00 - 15.00

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

Informacja dla kandydatów do służby przygotowawczej.

W dniu 09.04.2013r. Wojskowa Komenda Uzupełnień otrzymała zadanie powołania  3 osób na II turnus służby przygotowawczej  w korpusie szeregowych z terminem powołania na dzień 07.05.2013r.
- Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – 1 osoba
- Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie – 1 osoba
- Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  w Koszalinie – 1 osoba

Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania 4 osób na II turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem powołania na dzień 06.05.2013r., w dniach 15, 16.04.2013r. komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek do służby przygotowawczej.
Komisja spośród złożonych 161 wniosków rekomendowała do powołania 4 osoby.
Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 29.08.2013r. w następujących Centrach Szkolenia:
- Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – 1 osoba
- Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie – 1 osoba
- Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – 1 osoba
- Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie – 1 osoba


Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania  5 osób na III turnus służby przygotowawczej  w korpusie szeregowych z terminem powołania na dzień 02.09.2013r., w dniu 20.08.2013r. komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek do służby przygotowawczej.

Komisja spośród złożonych 171 wniosków rekomendowała do powołania 5 osób.

Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 20.12.2013r. w następujących Centrach Szkolenia:
- Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – 1 osoba (ratownik)
- Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu – 2 osoby (celowniczy, obsługa)
- Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie k/Grudziądza  – 2 osoby (kierowca kat. C+E)


Informacja dla kandydatów do służby przygotowawczej.
Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania  9 osób na I turnus służby przygotowawczej  w korpusie szeregowych z terminem powołania na dzień 08-09.01.2014r., w dniu 16.12.2013r. komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek do służby przygotowawczej.
Komisja spośród złożonych 184 wniosków rekomendowała do powołania 9 osób.
Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 30.04.2014r.
w następujących Centrach Szkolenia:
- Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie  – 1 osoba (obsługa źródeł zasilania)
- Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu – 1 osoba (topograf)
- Centrum Szkolenia Wojsk Łączności i Informatyki w Zegrzu  – 1 osoba (monter)
- Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu  – 4 osoby (młodszy saper, pomocnik kierowcy, kierowca kat.C)
- Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie k/Grudziądza  – 1 osoba (kierowca kat. C+E)
- Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim  – 1 osoba (wartownik)

Informuję, że szkolenie w ramach służby przygotowawczej w 2014r. realizowane będzie w następujących terminach:
1. Na potrzeby korpusu podoficerów:
- w ramach drugiego okresu ( szkolenie specjalistyczne ) służby przygotowawczej dla studentów uczelni wyższych od dnia 1 lipca do dnia 29 sierpnia
- w ramach II turnusu służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach dla studentów uczelni wyższych ( szkolenie podstawowe )  od dnia 1 lipca do dnia 30 września

2. Na potrzeby korpusu szeregowych:
- I turnus od dnia 8 stycznia do dnia 30 kwietnia
- II turnus od dnia 6 maja do dnia 29 sierpnia
- III turnus od dnia 2 września do dnia 19 grudnia

Informacja dla kandydatów do służby przygotowawczej.
Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania 7 osób na II turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem powołania na dzień 06-07.05.2014r., w dniu 16.04.2014r. komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej.
Komisja spośród złożonych 192 wniosków rekomendowała do powołania 7 osób.
Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 29.08.2014r.
w następujących Centrach Szkolenia:
- Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie – 1 osoba ( obsługa urządzeń gazów sprężonych )
- Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu – 2 osoby ( obsługa moździerza, operator PPK )
- Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie – 1 osoba (obsługa stacji zakłóceń radiolokacyjnych )
- Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – 1 osoba ( obsługa systemów ochrony przed skażeniami )
- Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie k/Grudziądza – 2 osoba ( kierowca kat. C+E )


W związku z otrzymaną informacją dotyczącą uruchomienia II turnusu służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach w 2014r. proszę osoby zainteresowane pełnieniem tego rodzaju służby o zgłaszanie się do WKU w Jaśle w terminie do 23.05.2014r. – dotyczy studentów I oraz II roku.
Jednocześnie informuję, że szkolenie podstawowe (pierwszy okres szkolenia) rozpocznie się 01 lipca 2014r.i realizowane będzie dla 220 studentów – ochotników w Ośrodku Zamiejscowym Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu funkcjonującym na bazie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.


Informacja dla kandydatów do służby przygotowawczej.

Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania  1 osoby na II turnus służby przygotowawczej  w korpusie podoficerów pełnionej w kilku okresach ( I okres 01.07 – 30.09.2014r., II okres 01.07 – 28.08.2015r. ) z terminem powołania na dzień 01.07.2014r., komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła w dniu 16.06.2014r.  postępowanie rekrutacyjne    dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach. Komisja spośród 3 wniosków ochotników - studentów rekomendowała do powołania 1 osobę, która służbę przygotowawczą będzie odbywać na stanowisku dowódca drużyny w Zamiejscowym Ośrodku Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu.  Jednocześnie informuję, że 1 ochotnik w dniu 01.07.2014r. rozpocznie odbywanie II okresu służby przygotowawczej ( I okres służby odbywał w terminie 02.07. – 27.09.2013r. )  na stanowisku dowódca załogi w Zamiejscowym Ośrodku Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu.


Informacja dla kandydatów do służby przygotowawczej.
Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania 9 osób na III turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem powołania na dzień 02.09.2014r., w dniu 08.08.2014r. komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej.
Komisja spośród złożonych 199 wniosków rekomendowała do powołania 9 osób.
Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 19.12.2014r.
w następujących Centrach Szkolenia:
- Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim – 1 osoba (regulacja ruchu)
- Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – 3 osoby (strzelec)
- Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – 5 osób (obsługa urządzeń do wydobywania i oczyszczania wody, obsługa spycharki gąsienicowej, młodszy operator – pomocnik kierowcy)


Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania 8 osób na I turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem stawiennictwa na dzień 07-08.01.2015r., w dniu 22.12.2014r. komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej.

Komisja spośród złożonych 179 wniosków rekomendowała do powołania 8 osób.

Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 30.04.2015r. w następujących Centrach Szkolenia:

 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu – 1 osoba (obsługa i naprawa sprzętu artylerii naziemnej)
 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu – 2 osoby (obsługa urządzeń zasilających)
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – 2 osoby (zwiadowca)
 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie – 2 osoby (obsługa urządzeń gazów sprężonych)
 • Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie k/Grudziądza – 1 osoba (kierowca C+E)

Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania 1 osoby na I turnus służby przygotowawczej w korpusie podoficerów z terminem stawiennictwa na dzień 03.02.2015r., w dniu 15.01.2015r. komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej.

Komisja spośród złożonych 171 wniosków rekomendowała do powołania 1 osobę.

Wytypowany kandydat służbę przygotowawczą będzie odbywał do dnia 26.06.2015r. w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (obsługa urządzeń radiolokacyjnych).


Zgodnie z otrzymanym zadaniem dodatkowym powołania 10 osób na II turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem stawiennictwa na dzień 05-06.05.2015r., w dniach 17 i 20.04.2015r. komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej.

Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 28.08.2015r. w następujących Centrach Szkolenia:

 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – 1 osoba (kierowca C)
 • Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie k/Grudziądza – 4 osoby (kierowca C, kierowca CE)
 • Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach – 5 osób (strzelec)

Zgodnie z otrzymanym zadaniem podstawowym powołania 4 osób na II turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem stawiennictwa na dzień 05.05.2015r., w dniu 02.04.2015r. komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej.

Komisja spośród złożonych 178 wniosków rekomendowała do powołania 4 osoby.

Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 28.08.2015r. w następujących Centrach Szkolenia:

 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu – 1 osoba (obsługa moździerza lekkiego)
 • Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie k/Grudziądza – 3 osoby (kierowca C)

Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania 36 osób na III turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem stawiennictwa na dzień 01-02.09.2015r., w dniach 11-13.08.2015r. komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej.

Komisja spośród złożonych 161 wniosków rekomendowała do powołania 36 osób.

Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 23.12.2015r. w niżej wymienionych Centrach Szkolenia oraz Jednostkach Wojskowych:

 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu – 1 osoba (rachmistrz nastaw do strzelania)
 • Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie k/Grudziądza – 1 osoba (kierowca B/ratownik)
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – 5 osób (obsługa spycharko – ładowarki i uniwersalnej maszyny inżynieryjnej, obsługa równiarki i zgarniarki)
 • Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach – 10 osób (piechota zmechanizowana) - 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie – 3 osoby (piechota zmotoryzowana – strzelec karabinka)
 • 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku – 3 osoby (wartownik) - 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – 6 osób (wartownik) - 6 batalion dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie – 4 osoby (kierowca B/obsługa radiostacji małej mocy) - 2 pułk inżynieryjny w Inowrocławiu – 3 osoby (zwiadowca)

Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania 41 osób na I turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem stawiennictwa na dzień 07-08.01.2016r., komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej.

Komisja spośród złożonych wniosków rekomendowała do powołania 41 osób.

Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 29.04.2016r. w niżej wymienionych Centrach Szkolenia oraz Jednostkach Wojskowych:

 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu – 3 osoby (obsługa wyrzutni artylerii rakietowej)
 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie – 5 osób (obsługa wzrokowych pomocy nawigacyjnych, obsługa stanowisk pomiarowych)
 • Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie k/Grudziądza – 2 osoby (kierowca B/ratownik)
 • 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – 15 osób (strzelec)
 • 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie – 5 osób (obsługa karabinu maszynowego, piechota zmechanizowana)
 • 1 batalion czołgów w Żurawicy – 4 osoby (piechota zmechanizowana)
 • 14 dywizjon artylerii samobieżnej – 4 osoby (budowa i obsługa polowych sieci kablowych, obsługa armaty przeciwlotniczej, obsługa przyrządów pomiarowo – topograficznych, budowa i obsługa polowych sieci kablowych)
 • 1 pułk saperów w Brzegu – 2 osoby (zwiadowca)
 • 6 batalion dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie – 1 osoba (obsługa radiostacji małej mocy)

Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania 1 osoby na I turnus służby przygotowawczej w korpusie oficerów z terminem stawiennictwa na dzień 07.01.2016r., komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej w korpusie oficerów. Komisja spośród złożonych wniosków rekomendowała do powołania 1 kandydata. Wytypowany kandydat służbę przygotowawczą będzie odbywał do dnia 01.07.2016r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.


Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania 26 osób na II turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem stawiennictwa na dzień 04.05.2016r., komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej.

Komisja spośród złożonych wniosków rekomendowała do powołania 26 osób.

Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 26.08.2016r. w niżej wymienionych Centrach Szkolenia oraz Jednostkach Wojskowych:

 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie – 2 osoby (obsługa techniczna samolotów naddźwiękowych, obsługa techniczna śmigłowców)
 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu – 1 osoba (obsługa radiostacji małej mocy)
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – 1 osoba (zwiadowca)
 • Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach – 6 osób (wartownik, piechota zmotoryzowana)
 • 1 batalion saperów w Krośnie Odrzańskim – 8 osób (saper, piechota zmotoryzowana)
 • 1 batalion strzelców podhalańskich w Rzeszowie – 1 osoba (zwiadowca)
 • 21 dywizjon artylerii przeciwlotniczej w Jarosławiu – 7 osób (obsługa armaty przeciwlotniczej, obsługa przenośnego zestawu rakietowego, obsługa działa HS, AHS, AS)

Zgodnie z otrzymanym zadaniem powołania 35 osób na III turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych z terminem stawiennictwa na dzień 06 i 07 września 2016r., komisja wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek o powołanie do odbycia służby przygotowawczej.

Komisja spośród złożonych wniosków rekomendowała do powołania 35 osób.

Wytypowani kandydaci służbę przygotowawczą będą odbywać do dnia 23.12.2016r. w niżej wymienionych Centrach Szkolenia oraz Jednostkach Wojskowych:

 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu – 3 osoby (obsługa przeciwpancernych pocisków kierowanych)
 • Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie k/Grudziądza – 2 osoby (kierowca kat C)
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – 5 osób (zwiadowca, obsługa równiarki i zgarniarki)
 • Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim – 2 osoby (regulacja ruchu)
 • 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach – 9 osób (obsługa karabinu maszynowego, obsługa ręcznego granatnika p/pancernego)
 • 23 pułk artylerii w Bolesławcu – 3 osoby (obsługa sprzętu artylerii lufowej)
 • 22 batalion piechoty górskiej w Kłodzku – 6 osób (obsługa karabinu maszynowego)
 • 4 pułk chemiczny w Brodnicy – 2 osoby (obsługa sprzętu do likwidacji skażeń)
 • 5 batalion dowodzenia w Krakowie – 3 osoby (obsługa radiostacji średniej mocy, obsługa urządzeń zasilających)